<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20522487\x26blogName\x3dLA+MIRADA+DELS+PREMIANENCS+Vlog+de+l\x27...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/\x26vt\x3d2961464284777427987', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="//www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24"></a><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="//www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15"></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15"></a><a href="//www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15"></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="envideo.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='envideo.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 20049413;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 20049413;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

27.2.08

LA DÀRIA FERRANDO: Poetessa

Etiquetes de comentaris: , ,


Del.icio.us Meneame

BOIRA

Clica sobre la imatge per ampliar-la

Etiquetes de comentaris:


Del.icio.us Meneame

25.2.08

NISEI i GIRLS AGAINST BOYS

Feia tant de temps que no vèiem als NISEI en directe, massa. Encara eren un trio quan els vam veure per últim cop (l'Edu Campos, en Cristian Pallejà i l'Alfons Serra) i giraven les cançons del seu primer treball "More light". El canvi és espectacular.

D'estil completament diferent, el seu segon disc "Continents" (del que ja en parlàvem AQUÍ) explora músiques que no solen ser gaire habituals en un grup al que ja començaven a etiquetar com a emo/hardcore (a l'estil de Fugazi, per exemple). El seu interès per descobrir (o retrobar en aquest cas) els discs de músiques Etíops com els de la saga "Éthiopiques" (recomanem, per començar, el recopilatori "VV.AA The best of Éthiopiques" o el "Vol. 4: Ethio Jazz & Musique Instrumentale, 1969-1974: Mulatu Astatke") els a dut a incorporar nous estils i a treballar d'una manera molt més fresca allò que ja esbossaven al seu disc de debut.
A més, el fet d'incorporar a un nou guitarrista (en Marc Balfagón) i de cantar en català, és una aposta que mira cap a un futur d'innovació i exploració, lliure d'etiquetes, i des d'aquí esperem que continuïn sorprenent-nos com ho han fet.

D'altra banda, al concert ens vam trobar amb en Juanma i en Raül dels (lo:muêso) que ens deien que ja han gravat els temes del seu proper treball. Ara encara els hi queda força feina abans de que el disc surti a la llum (postproducció, masterització, disseny de portada...) però ho farà, de ben segur, abans de juliol.
No seria fantàstic un concert dels NISEI i dels (lo:muêso) per la Festa Major? Nosaltres creiem que si.

Hem penjat un parell de vídeos "de batalla" dels amics NISEI (el "De tietes i filles" i el d'"Èxodes") que us permetran fer-vos una idea de per on van els trets i un dels Girls Against Boys, el "Kill the sex player", que potser recordeu de la banda sonora de "Clerks". No és un del temes d'aquesta banda de NY que més m'agraden, però potser és el més conegut.

NISEI - Èxodes


NISEI - De tietes i filles


GvsB - Kill the sex player

Etiquetes de comentaris: , , , , ,


Del.icio.us Meneame

15.2.08

Roda de Premsa

La COORDINADORA DE PLATAFORMES DEL MARESME us convida a la roda de premsa que tindrà lloc dimarts dia 19 a les 19.30h. al Local de la Gent del Masnou (C/ Doctor Agell, 9).

El motiu d'aquest acte serà:

1.- POSICIONAMENT OFICIAL DE LA COORDINADORA DESPRÉS DE LA REUNIÓ CELEBRADA DIMECRES PASSAT AMB LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

2.- INFORMACIÓ PÚBLICA DELS ACTES REIVINDICATIUS PROGRAMATS PER ALS PRÒXIMS MESOS.

Esperem contar amb la vostra assistència!
PASSEIG SI, N-II NO
C-32 GRATÜITA

Etiquetes de comentaris: ,


Del.icio.us Meneame

11.2.08

Brazil? Cuba? No, Premià de Mar!

Recordo un dels dies en que es va enregistrar aquest anunci (apuntava l'amic Eduard, veí de la zona, els dies 19,20 i 21 de setembre del 2000).
És d'aquelles vegades que no t'esperes trobar un sarau enmig del teu recorregut habitual i és justament amb això que em vaig topar.
Anava cap a l'estació per agafar un tren a Barcelona i acostumo a baixar pel Carrer de la Plaça, tombo pel del Segle i enllaço amb el Gibraltar mitjançant un breu tram del Carrer de la Rectoria, terra aquella del francès Tati que al seu bloc, titula certs articles com "La Dimensió Desconeguda" referint-se a Premià de Mar. Doncs igual que a un capítol d'aquesta
mítica serie, vaig passar en qüestió de segons del Maresme conegut al Carib desconegut (malauradament). Ritme, disfresses i unes mulates impressionants, d'anunci vaja, ballaven pels carrers del poble amb poca roba i ho feien justament al costat de l'església i mira, allò em va divertir doblement. Però després d'uns quants "Corten! Repetimos la toma" un en queda tip de veure sempre el mateix i vaig girar cua, obligat pel muntatge surrealista a modificar la ruta.
Aquell dia vaig arribar tard a la cita.

Una ballarina, el dia de l'anunci.

El Carrer de la Rectoria, un dia qualsevol.
La fotografia està presa des d'un angle similar al fotograma anterior.

L'epicentre de la Dimensió Desconeguda, quasi un Expedient X.

Etiquetes de comentaris: , ,


Del.icio.us Meneame

8.2.08

Ahir es va fer l'últim tall...

... Però la lluita continuarà!
No N-II!
C-32 Gratuïta!

Etiquetes de comentaris: , , ,


Del.icio.us Meneame

6.2.08

JAUME BATLLE: Ara en farà un any...

Demà dijous dia 7 de febrer de 2007
A l'alçada de la Riera /Estació de Premià de Mar
A les 20:00 hores
Farem un últim tall reivindicatiu de la carretera N-II dels dies 7 i retrem homenatge a Jaume Batlle en el 1r aniversari de la seva mort.
Farem la passejada habitual i dipositarem flors al lloc on va perdre la vida.
Hi assistiran els alcaldes del voltant i hi haurà parlaments de l'alcalde Miquel Buch i de la Plataforma Cívica Camí Ral.
Ens acompanyaran els tabalers de Premià de Mar.
Esperem la vostra assistència, no hi falteu.
Em fet un vídeo amb les imatges d'ara fa un any.


Etiquetes de comentaris: , ,


Del.icio.us Meneame

El Súper-8 modern?

El proper divendres dia 8 a les 20h es farà una interessant projecció de treballs actuals en Súper-8, realitzats pels participants en el darrer taller de Súper-8 organitzat per la Fundació Autor.
El passi serà a la seu de la SGAE al Passeig de colom n6 de Barcelona.

Etiquetes de comentaris: ,


Del.icio.us Meneame

4.2.08

Matinada després de la pluja


Clica a la imatge per ampliar-la.

Etiquetes de comentaris:


Del.icio.us Meneame