<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20522487\x26blogName\x3dLA+MIRADA+DELS+PREMIANENCS+Vlog+de+l\x27...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/\x26vt\x3d2961464284777427987', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="//www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24"></a><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="//www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15"></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15"></a><a href="//www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15"></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="envideo.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='envideo.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 20049413;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 20049413;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

29.9.06

GOLF A MELILLA al Festival FILMETS de Badalona

D’entre gairebé 800 treballs presentats, ja s’han triat els curtmetratges per la Secció Oficial del Festival Internacional de Curts FILMETS de Badalona que, enguany, ha rebut vídeos i pel·lícules de 40 països.

És francament interessant, però no haguéssim penjat aquest post al blog si no hi estiguéssim implicats d’alguna manera i, si senyor, hem estat seleccionats. A mitjans del mes vinent tindran enllestida la web amb el programa on hi figurarà el dia en que passaran el nostre mini documental i, si assistiu a la projecció, penseu en que hi ha un premi del públic i que oferim suculents suborns si voteu el nostre. Últimament sumem alegries, mira.

Per cert la música del curtmetratge és un fragment del tema "Departures", inclòs al disc "More Light", dels amics de NISEI. Gràcies companys.


Aquí pots veure GOLF A MELILLA en petitó.

Etiquetes de comentaris: , ,


Del.icio.us Meneame

27.9.06

Documentals de Creació: l'Anaguet Lleig

Ahir a la curiosa web PREMIÀ DEL MAL vàren publicar un interessantíssim article escrit pel documentalista Miguel Angel Nieto que no ens vam estar de comentar. El que deiem hem pensat de posar-ho aquí perquè te relació amb el projecte de "La Mirada dels Premianencs" i pot servir per explicitar, encara més, el perquè fem el que fem.

Bravo. Moltes gràcies per haver publicat aquest article tan interessant i precís sobre el món del documental de creació. Amén a TOT el que diu en Miguel Angel Nieto. Malgrat que parla de com resulta de difícil fer un documental de creació, dels impediments que posa la indústria, de la falta de suport de les televisions, del panorama als mercats audiovisuals en els que els programadors compren a pes (l’altra dia un documentalista ens ho deia parlant de Cannes) i de que els espectadors prefereixen veure EL QUE SIGUI menys un documental, ell acaba amb optimisme perquè no hi ha major optimisme que creure en el que estàs fent, en el teu projecte. Si apartem la mirada del projecte que estem duent a terme per mirar, encara que sigui de reüll, a la indústria, ens deprimirem tant que o bé no faríem el documental o sortiria amb símptomes de dubte i això, des del meu modest punt de vista, és el que en un documental no pot passar mai. Els pressupostos d’un documental, i més amb les noves tecnologies, son dels més baixos. Fer un documental tipus és molt barat si ho comparem amb una sèrie, un concurs o, es clar, amb una pel·lícula però barat es diu, de mitjana, 60.000€. Per exemple, si nosaltres haguéssim fet el documental “La Mirada dels Premianencs” (i no parlem ja de l’arxiu audiovisual) pensant en calés no l’haguéssim fet mai de la vida perquè és un projecte que mai serà rentable. Ara, a banda de preparar la segona part del documental, estem enllestint la preproducció del que serà el nostre proper treball, en el que contem amb un equip tècnic de 5 persones, en el que haurem de viatjar, que haurem de publicitar, que haurem de moure’l per mercats i festivals i que haurem de vendre, possiblement (com diu l’article) a 600€. Així està el panorama. Per finançar el nou projecte, em decidit d’INVENTAR-NOS un mètode de producció més social i participatiu en el que pugui actuar com a Productor Associat tothom qui ho vulgui, però ja serem més precisos a la web del documental que estem preparant, ara no es tracta de fer “autobombo”. Només tornar-vos a felicitar per la troballa de l’article que dóna molts ànims a aquells que hem triat aquest gènere per intentar (sobre)viure amb ell i que sabem que un altre model de producció audiovisual és possible.

Podeu llegir l'article en PDF aquí

Aprofitem l'avinantesa per recordar a un dels màxims exponents d'aquest gènere marginal, el recentment desaparegut Joaquim Jordà, director català de títols tan imprescindibles com "Numax presenta" i la seva continuació "Veinte años no es nada", "Mones com la Becky" o "De nens" entre d'altres.

Si voleu llegir sobre el mestre:


· Sobre la seva mort

· En homenatge

· Sobre "De Nens"

· Sobre "Veinte años no es nada"

· Sobre "Mones com la Becky"

Etiquetes de comentaris: ,


Del.icio.us Meneame

26.9.06

Ànims, feu com en Jordi "Gimix"!

Avui hem rebut el seguënt e-mail:

Bones,

Primer de tot felicitar-vos per la vostra pàgina web de la qual en sóc usuari habitual, m'encanten els videos i les històries premianenques, així com els blogs de diferents amics de Premià que teniu enllaçats.
Volia fer-vos saber el meu blog per si us interessa agregar-lo, de moment no he parlat de Premià, però de ben segur que ho faré aviat.

Apa, doncs, seguiu així, que prou falta fan pàgines com la vostra.
Gràcies per tot.

Voldríem respondre'l públicament


Gràcies Gimix per posar-te en contacte amb nosaltres i fer-nos saber que t'has convertit en membre de la comunitat Blogger, passant a formar part dels premianencs que publiquem a internet.

Esperem que d'altra gent també ho faci i que la llista d'enllaços a blogs relacionats o fets per gent de Premià sigui interminable. Ja estàs enllaçat.
Salut!

Si ets premianenc/a i tens un Blog o coneixe's algú que el tingui fes-nos-ho saber i l'enllaçarem a la web. Tant se val si es parla més o menys del poble. Com hem dit repetides vegades, ens interessa que participeu. Una abraçada!

Visita el Blog d'en Gimix clicant aquí.

Fer un blog és molt senzill i podeu crear-lo mitjançant (entre d'altres):

Etiquetes de comentaris: ,


Del.icio.us Meneame

Premià de Mar i la marxa nocturna del passat

Us recomanem l'article que els companys del blog, recentment estrenat, STEREO 2 han penjat i que parla d'un passat de Boîtes i Discoteques a Premià de Mar. Pels nou vinguts i els que no ho hem viscut sembla impossible que aquest poble hagi tingut mai vida nocturna. Doncs mira, sí.

Clica aquí per llegir l'article

Etiquetes de comentaris:


Del.icio.us Meneame

19.9.06

El documental "La Mirada dels Premianencs" és seleccionat al Festival MEMORIMAGE (Films d'avui amb imatges d'ahir)

Farà cosa de dues setmanes que ho sabem, però volíem esperar a que la seva web estigués acabada perquè hi poguéssiu entrar a xafardejar i ara ja, malgrat que encara no està enllestida del tot, no podíem aguantar-nos més.
El festival europeu “Memorimage (films d’avui amb imatges d’ahir)” és una proposta absolutament novedosa que valora l’ús d’imatges d’arxiu en treballs cinematogràfics i videogràfics i som finalistes en l’apartat de “Realitzacions audiovisuals d’encàrrec institucional”.
Cal matisar que el projecte “La Mirada dels Premianencs” no és, per res, un projecte institucional (que no ens ha manat fer-ho ningú, vaja) ja que la Regidoria de Cultura només ha donat suport al documental (per la qual cosa els hi estem enormement agraïts, cal dir-ho) i ens han inserit en aquesta categoria perquè no sabien on posar-nos. Problemes de ser inclassificables, per bé i per mal .

Gràcies a tots els que ho heu fet possible!

Etiquetes de comentaris:


Del.icio.us Meneame

3.9.06

La vivenda... 35 anys després.

Panflet (any 1971)

Web (any 2006)

Etiquetes de comentaris: ,


Del.icio.us Meneame

1.9.06

STEREO 2: Sound System a la xarxa

L’Àngel Pagès i en Ramonet 77 tornen de vacances amb força. Els companys que cada dimarts a la nit presenten el programa musical SOUND SYSTEM a Ràdio Premià de Mar, estrenaren a la xarxa el bicèfal STEREO 2, un blog on regularment ens parlaran de les seves fílies i fòbies musicals i cal estar atents ja que aquests xicots saben el que diuen.
NO CANVIEU EL DIAL!

Etiquetes de comentaris: ,


Del.icio.us Meneame