<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20522487\x26blogName\x3dLA+MIRADA+DELS+PREMIANENCS+Vlog+de+l\x27...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/\x26vt\x3d2961464284777427987', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="//www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24"></a><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="//www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15"></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15"></a><a href="//www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15"></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="envideo.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='envideo.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 20049413;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 20049413;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

28.11.08

TRAZADORES o el documental d'un bon amic

Veure com neix un projecte sempre és màgic, però quan és algú proper qui el pareix la cosa guanya moltíssim.
Aquest és el cas del Pau Ortiz que, juntament amb l'Anna Alié i la Núria Garcia, dirigeix el documental "TRAZADORES", que ara inicia el llarg procés del muntatge. El documental (i permeteu-me que faci una sinopsi de traç gruix) crea un paralelisme entre el Parkour i el fet de creuar el llindà de la majoria d'edat d'uns nois per als que la vida no ha estat fàcil però que, m'algrat això, salten (de manera física i alegòrica) els obstacles que la vida adolescent els ha posat al davant.

El Pau ha nascut per fer documentals, això és així. Ens ho diu la seva facultat d'observar sense jutjar i posicionar-se només quan és necessari, de mirar el que cal en el moment que cal i de posar-hi el cor, el cap i l'estomac a tots els projectes en els que s'involucra (i no en son pocs). Aquest és el seu primer treball llarg i estic segur que li obrirà moltes portes en el futur.
Podeu pensar que dic això només perquè me l'estimo (que és cert) però res més lluny de la veritat. Ho dic únicament valorant objectivament el seus treballs, criticant-los sanament com ell critica els meus quan toca, i havent vist diverses propostes d'escenes del futur "final cut".
Ara l'equip té al davant 4 o 5 mesos de muntatge del material filmat per convertir-lo en una peça compacta (crec que de 60 minuts) que serà la seva criatura i, per fer-ho, els hi desitgem tot l'ànim del món. Endavant!

Trailer de TRAZADORES


Teaser de TRAZADORES

Etiquetes de comentaris: , , ,


Del.icio.us Meneame

19.11.08

El retaule del flautista: Teatre al Premià dels anys 70

El retaule del flautista (Patronat - Març 1974)
No àudio


Clica la imatge per ampliar-la

Clica la imatge per ampliar-la

Etiquetes de comentaris: , ,


Del.icio.us Meneame

17.11.08

Eminència Patino!
Etiquetes de comentaris: , , ,


Del.icio.us Meneame

10.11.08

Remember when... 1

Gamberrades a Ràdio Premià de Mar...

L'equip del programa
Imatges al Jardí del so (1a etapa - 1996/97)

L'equip del programa Bencedrina & Co. (1a etapa - 2000/2001)
GREATEST SHITS: El recopilatori de Bencedrina & Co.
Mostra d'alguns despropòsits de Bencedrina & Co.
No us talleu pas amb els comentaris d'aquest post.
Ens mereixem més del que ens pugueu dir, s'hi valen insults i tot.

Etiquetes de comentaris: , , , ,


Del.icio.us Meneame

7.11.08

DE FACTO: Joan Fontcuberta 1982-2008

En Joan Fontcuberta és un dels grans, una eminència en el camp de la fotografia, un transgressor coherent com n'hi ha pocs, sempre posant en deriva, en cada treball, el concepte de la "veracitat del document fotogràfic" o reflexionant sobre l'eterna lluita entre l'ètica i estètica.
L'admiro, està clar.

Com acostuma a passar, però, "ningú és profeta a la seva terra" que diuen i en Foncuberta no n'és una excepció. Malauradament aquest mestre, que ja exposava al MOMA de Nova York fa vint anys, és més reconegut a fora que aquí i això és una vergonya.

Abans d'ahir es va inaugurar a Barcelona la exposició "DE FACTO Joan Fontcuberta 1982-2008", que repassa la major part de l'obra d'aquest artista genial i que podeu visitar, fins al 8 de febrer, al Palau de la Virreina.
Vaig ser l'encarregat de fer el vídeo on en Joan explica, d'una manera extremadament didàctica i entenedora, el com i el perquè de cadascuna de les sèries que veureu a "DE FACTO" i fer aquest treball ha estat un plaer, un honor i una experiència d'allò més enriquidora. Que a més en Joan hagi estat a gust amb l'equip i content amb el resultat m'alegra enormement ja que jo he après un munt amb aquesta feina i treballar per algú que admires, de debò que no té preu.

Des de La Mirada dels Premianencs us recomanem doncs una de les "mirades" més innovadores de les últimes dècades en el camp de la imatge... i al costat de casa.

Etiquetes de comentaris: , ,


Del.icio.us Meneame

4.11.08

Un any més, al Memorimage!

Es clar que no. No faltarem pas a la cita anual que ja hem contret amb aquest fantàstic festival, que ha acollit la nostra trilogia documental des del principi.
Al 2006 presentàvem a Reus la 1a part de La Mirada dels Premianencs, al 2007 la 2a part i ens endúiem el premi al millor videoclip per "Electrosweetmytochöndria" dels amics (lo:muêso) fet, íntegrament, amb imatges d'arxiu lliures de drets (Public Domain) i enguany hi serem amb la 3a.
A més aquest any es projectarà el capítol de "L'EDUCACIÓ", un clar tribut formal (altres en dirien còpia o plagi i no van gens errats) a la magnífica "Canciones para después de una guerra" del mestre Basilio Martin Patino al que , curiosament, s'homenatja en aquesta edició.
Serà un honor total i absolut compartir festival (i qui sap si algunes paraules) amb un dels mestres que tant clarament ens ha influenciat. Per tant, i com a compensació, fem publicitat d'un pack de DVD's que ha sortit fa ben poc al mercat, amb 9 treballs (a quin millor) del Basilio Martin Patino. El pack el podeu podeu trobar fàcilment, al preu d'uns 45€, i recomanem (ja que estem en temps de crisi) que les Biblioteques més properes l'adquireixin, així tothom en podrà gaudir gratuïtament (Senyor Rosselló, faci pressió!).

A més, i perquè ningú no digui que el nostre web és avorrit, us proposem un senzill passatemps,: Heu de trobar als "vouyers" a la foto de sota, de la gala de l'any passat. Us hi animeu?
Ens veiem al Memorimage 2008!

Etiquetes de comentaris: , , ,


Del.icio.us Meneame