<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20522487\x26blogName\x3dLA+MIRADA+DELS+PREMIANENCS+Vlog+de+l\x27...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/\x26vt\x3d2961464284777427987', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="//www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24"></a><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="//www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15"></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15"></a><a href="//www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15"></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="envideo.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='envideo.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 20049413;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 20049413;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

23.10.08

Així es neteja Premià...

Etiquetes de comentaris:


Del.icio.us Meneame

21.10.08

FORA DE JOC: Outsiders a La Coali

Aquest divendres 24 s'inicia al LOCAL de La Coali un cicle d'activitats que porta per títol FORA DE JOC. Es tracta d'un projecte multidisciplinari que tractarà sobre les subcultures, les transgressions, els outsiders i el debat sobre el sentit de la creació artística i la jerarquització cultural. Aquest cicle inclourà exposicions, bibliografia, audiovisuals i sessions de cinema fòrum.
S'inclouen els films i documentals American Splendor, Ed Wood, Joe Strummer (The Clash), The Devil and Daniel Johnston i molts altres. Les sessions continuaran els mesos de desembre, gener i febrer.

DIVENDRES 24 D'OCTUBRE 8 DEL VESPRE EL LOCAL C/Segle, 5
1a Sessió del cicle FORA DE JOC fòrum amb Jaume García i Àngel Pagès

TRILER DE "American Splendor"


TRILER DE "Ed Wood"


TRILER DE "The Devil and Daniel Johnston"


TRILER DE "Joe Strummer: Vida y muerte de un cantante"
Veure clicant AQUÍ

Etiquetes de comentaris: , ,


Del.icio.us Meneame

17.10.08

Abans d'ahir: La Leyenda de Los Planetas

FragmentsÚltim tema: LAGARTIJA NICK

Gràcies Jordi!

Etiquetes de comentaris: , ,


Del.icio.us Meneame

14.10.08

Aquest cap de setmana... passat

Bé, res de res als Premis Blocs Maresme però encantats d'haver anat a Pineda de Mar per acompanyar l'amic Albert Lladó i el seu equip en la celebració dels dos anys del Diari Maresme.
El guanyador en la categoria de Societat, Tu ets Cabrils, s'ho mereixia. És un bloc amb actualitzacions diàries i notícies d'actualitat, no com nosaltres que som uns penjats i uns desentesos. Gràcies però als que ens heu votat.

D'altra banda, diumenge teníem una cita a la Plaça de la Sardana, fent de suport audiovisual a la cantada d'havaneres d'enguany, però un plugim incessant va encarregar-se de cancel·lar l'actuació que resta aplaçada per una data encara a determinar.
No obstant, hem penjat un dels tres nous vídeos perquè pugueu comprovar que portàvem els deures fets. Esperem que us agradi, però res com veure-ho en pantalla gran, amb les imatges acompanyant a Barca de Mitjana en directe
.


LA BOTIGUERA (Barca de Mitjana)

Etiquetes de comentaris: , , ,


Del.icio.us Meneame

10.10.08

Aquest cap de setmana...

Aquest es preveu un cap de setmana mogudet.
Dissabte a les 18.30 hores, serem a l'Auditori de Can Comas de Pineda de Mar, on es celebrarà el segon aniversari del Diari Maresme i es faran públics els noms dels guanyadors. del 1r Premi Blocs Maresme.
Agraïm per endavant als que ens heu votat ,ja que si finalment rasquem quelcom haurà estat gràcies a vosaltres.
A l'acte hi intervindran, entre d'altres, l'alcalde de la població, Xavier Amor; el president de l'Associació Catalana de Premsa Gratuïta, Josep Ritort; els editors del setmanari Cafèambllet, Marta Sibina i Albano Dante i el director de DiariMaresme.com, Albert Lladó.

Esperem que ens acompanyeu!

L'endemà, diumenge, llençarem els vídeos per l'espectacle d'havaneres que els amics de Barca de Mitjana faran a les 22.30h a la Plaça de la Sardana.
En aquesta ocasió, podreu recordar els de l'any passat i en veureu tres de nous, a més sembla que hi haurà sorpreses... Us hi esperem!

Podeu veure un vídeo de l'estrena de l'espectacle "Visions de Mar", l'any passat.

Etiquetes de comentaris: , , , ,


Del.icio.us Meneame

La pedregada a Premià de Mar 3.10.08

Un vídeo de la pedregada fet amb la càmera del mòbil i mal comprimit. En fi...

Etiquetes de comentaris: ,


Del.icio.us Meneame

6.10.08

Premià Estoc: Fent acte de presència

Etiquetes de comentaris:


Del.icio.us Meneame

3.10.08

La Mirada i el comerç de Premià

Aquest diumenge muntarem paradeta a la FESTA DEL COMERÇ DE PREMIÀ DE MAR on hi trobareu, a més dels 3 DVDs (atenció que la 1a Part està a punt d'exhaurir-se), les magnífiques samarretes que vam presentar al Sant Jordi d'enguany (talles limitades).

Aquesta és la nota dels amics del
CAP:
Ja és aquí la NOVENA EDICIÓ DEL PREMIÀ ESTOC, una oportunitat única per trobar tota mena d´articles a molt bon preu. També arriba la NOVENA EDICIÓ DE LA BOTIGA AL CARRER per a que podeu gaudir en un mateix lloc d´una àmplia exposició de diferents comerços de Premià de Mar.

I no oblideu portar els més petits ja que per a ells tenim tot una sèrie d´ACTIVITATS I TALLERES al pati de l´escola LA LIÓ (d´11 a 14 h i de 16.30 a 19.30 h) :

Circuit de bicicletes – Trenet - Rocòdrom amb tirolina – Inflables – Llits elàstics – Circuits d´Scalextric – Taller de xapes – Taller de dibuix – Taller de dibuix de còmics (només matí) – Taller d´estampació tèxtil – Espectacle infantil (matí 12.00 hores) – Demostració de Balls de Saló i exhibició d´EXTREM-FITNESS (tarda 17.00 hores)

Lloc: Zona Galeries La Lió i escola La Lió
Organitza: Comerços Associats de Premià de Mar
Tipus d'acte: Exposició, Mostra, Festa, Infantils

Etiquetes de comentaris: ,


Del.icio.us Meneame