<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20522487\x26blogName\x3dLA+MIRADA+DELS+PREMIANENCS+Vlog+de+l\x27...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/\x26vt\x3d2961464284777427987', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="//www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24"></a><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="//www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15"></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15"></a><a href="//www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15"></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="envideo.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='envideo.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 20049413;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 20049413;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

22.4.08

Demà és Sant Jordi!

Aquest diumenge passat, al Patronat Social Premianenc, vam presentar el tercer i últim DVD que conclou la trilogia de La Mirada dels Premianencs. Com deia la Míriam durant la presentació, queden molts temes per tractar i seria fabulós que algú s'animés a continuar el treball traient un quart documental del que en poguéssim gaudir com a espectadors.
Us posem l'avançament en el que, amb un quart d'hora, hem intentat condensar les més de quatre hores de vídeo que hi trobareu al lliurament d'enguany (és un doble DVD).


Tot i això, l'Arxiu Audiovisual de Premià de Mar continua i esperem que més viu que mai ja que diumenge ens vam encarregar prou de crear consciència de la preservació del nostre patrimoni fílmic.
Vam passar un vídeo de mitja hora que vam titular "La Mirada a la Mirada" (que podeu veure més avall) on fem un xic de repàs sobre el que ha estat la creació d'aquest arxiu i que serveix com a una mena de "Making of" dels tres documentals.
A banda, els ponents que van venir, la Rosa Cardona (Conservadora de la Filmoteca), l'Anton Giménez (director del Festival Memorimage i membre de Cinema Rescat) i el nostre Joan Gómez (Historiador local), als que els estem enormement agraïts , van ser els encarregats de subratllar el discurs de que cal conservar les pel·lícules, ja que correm el risc de perdre-les o de que es malmetin per una mala conservació.


Collage amb fotografies de l'acte, fetes per l'amic Màrius Torner.
En breu penjarem un vídeo de l'acte pels qui no vau poder venir però demà, diada de Sant Jordi, esperem veure-us a tots a la Plaça de l'Ajuntament.
Una abraçada i gràcies pel suport!

Etiquetes de comentaris: , , , , ,


Del.icio.us Meneame

10 Comments:

Blogger Unknown said...

Ei, companys de "La Caja Negra"! Enhorabona per aquesta tercera edició de "La mirada dels Premianencs". Va ser una sorpresa veure'm entre les imatges, parlant dels Pirates; i com a premianenc d'adopció que soc, la veritat és que em fa molt feliç formar part de la memòria col·lectiva de Premià de Mar. Mai no m'havia sentit tant d'un lloc com des que visc a Premià.

La presentació de diumenge va estar molt bé i suposo que demà, dia de Sant Jordi, continuarem la festa a la Plaça, envoltats de llibres, de roses i de DVD's de "La Mirada", que ja s'han convertit en un element més d'aquesta diada.

Una abraçada!

22/4/08  
Blogger la mirada said...

En Joan Sol és un "crack". Gràcies company!

22/4/08  
Blogger Sol Guernica said...

Excelente iniciativa, no hay problema cuando kieran pueden poner vuestro "spam" en mi blog. Da gusto recibir ese spam eh jeje. Dónde consigo la samarreta?

25/4/08  
Anonymous Anònim said...

Felicitaciones!

Muy buen trabajo, estuve en la presentación, se os veía nerviosos e ilusionados: Me fui a casa con muchas ganas de ver la nueva entrega.

Creo que habéis ido mejorando de entrega en entrega, verdad?

Me pregunto qué pasará en el futuro, si alguien continuará vuestra tarea.

Suerte con lo que tengáis por delante...

27/4/08  
Anonymous Anònim said...

Us volia felicitar per tot el projecte dut a terme amb la mirada dels premianencs, i animar-vos a que,... no sé ben a què, però en el sentit més filosòfic, seguiu dedicant part del vostre temps a premià de mar. a mi em fa molta il·lusió recuperar la història del poble i poder reviure-la.
gràcies per tot i felicitats.

28/4/08  
Blogger Àngel 'Soulbizarre' said...

endavant el vostre treball!
aviat ens veiem al Sound System...us tocarà sumar sonoritat a la vostra mirada profunda, feu una bona tria, passat el pont de maig.

28/4/08  
Blogger la mirada said...

Allà estarem...

28/4/08  
Blogger Albert Lladó said...

Companys,

Això que heu fet és una meravella, de veritat.

Sense memòria no som res. I, gràcies a vosaltres, s'ha recuperat la de Premià de Mar.

Moltes felicitats, i endavant!

1/5/08  
Anonymous Anònim said...

Hola amics!

Un missatge ràpid. Em vaig mirar el dvd del 3 volum de "La mirada dels premiarencs".
Felicitats! No només feu un muntatge àgil amb totes les imatges, si no que ho feu interessant per algú gens familiaritzat amb Premià.
Sou uns "Juan Palomos"!!

Ànims i endavant,

16/5/08  
Anonymous Anònim said...

Vaig aprendre molt

24/2/10  

Publica un comentari

<< Home