<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20522487\x26blogName\x3dLA+MIRADA+DELS+PREMIANENCS+Vlog+de+l\x27...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/\x26vt\x3d2961464284777427987', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="//www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24"></a><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="//www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15"></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15"></a><a href="//www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15"></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="envideo.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='envideo.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 20049413;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 20049413;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

30.8.07

SANT TORNEM-HI!

Pintada a Badajoz 1
Ja era hora de que les vacances s'acabessin! Quines ganes de tornar a la feina, de posar-s'hi, de treballar novament, d'un altra vegada l'apavavingasom-hi.... Pfffffffffff...
Bé, Extremadura és una terra fabulosa. Hi vam estar quasi un mes recorrent-la, de sud a nord i d'est a oest, fen ziga-zagues per pràcticament totes les comarques extremenyes i és sorprenent com ens va rebre la seva gent, la gastronomia, l'art, els contrastos geogràfics... una passada.
També vam tenir temps per petar la xerrada amb un premianenc exiliat des del 86, en Xavier Moreno, que parla al seu blog de la nostra trobada.


Pintada a Badajoz 2
Pensàvem, innocents, que la proposta dels "premianencs simpsonians" funcionaria i que en tornar de vacances hi haurien 25.000 avatars al nostre correu electrònic, però només el company Rafael Vallbona s'ha apuntat a transformar-se en un personatge estil Matt Groening. Nosaltres l'hem retocat una miqueta...

No obstant us animem a crear la vostra caricatura i a enviar-nos-la. És una petita pèrdua de temps, en som conscients i per omplir, hi posem a tres amics.

Etiquetes de comentaris: , , ,


Del.icio.us Meneame

10.8.07

SOM A EXTREMADURA


Etiquetes de comentaris: , ,


Del.icio.us Meneame

6.8.07

NOU ASFALT I VELLES DEMANDES

El proper dimarts dia 7 ens manifestarem mentalment des d'algun indret d'Extremadura. Esperem que la gent que estigui per aquí baixi al Camí Ral a fer força. S'ha de trepitjar el nou asfalt... ironies de la vida.

Etiquetes de comentaris: ,


Del.icio.us Meneame

MIQUEL BATLLE: EL COUNTRY A LA SANG

Ja fa temps vàrem assabentar-nos que la COM Ràdio havia sentit el seu programa "Really Hot Country" a Ràdio Premià de Mar i el volia incloure a la seva programació perquè arribés als oients de tot Catalunya. No va estranyar-nos gens ni mica.
Quan una passió (pròpia o aliena) fructifica i és reconeguda i recompensada sempre resulta gratificant.
Avui m'he l'he trobat a en
Miquel i em deia que ja han emès 3 programes a la COM i que marxarà en breu a passar onze dies viatjant en cotxe pel sud dels EE.UU.. Anirà a Nashville, a Atlanta, a Texas... i tornarà carregat de discos, per la seva enorme col·lecció i, es clar, per punxar-los al programa.
De vegades l'atzar fa que neixis en una època o un país que no et pertoquen i l'amic Miquel és un "Redneck" sureny dels anys setanta, nascut circunstancialment a Premià de Mar, que no es cansa de recordar que el "Line Dance" és el Country que ballen els que no entenen de Country.
Pots escoltar el programa entrant AQUÍ.

Etiquetes de comentaris: , , ,


Del.icio.us Meneame

3.8.07

LA MIRADA D'EN MATT GROENING

Volem fer-vos una proposta. Ara, degut a l'estrena de la pel·licula de THE SIMPSONS s'ha habilitat una web on pots crear la teva caricatura al més pur estil Matt Groening. Hi ha poc on escollir però pots apropar-t'hi força i després, amb l'ajut del Photoshop (qui en sàpiga) acabar de polir-ho.
Hem pensat en que podria estar bé tenir a un munt de premianencs i premianenques caracteritzats d'aquesta manera. Per fer-ho només heu d'entrar a la AQUÍ, donar-vos d'alta (pot ser amb un fals e-mail) i crear el vostre "avatar" (i el d'amics i familiars ja que podeu fer-ne tants com volgueu) que després us podreu descarregar.
Després ens envieu AQUÍ la imatge amb el nom, cognom i professió (o quelcom per subtitular) i la penjarem a la web de LA MIRADA creant doncs una comunitat virtual de premianencs "simpsonians". Una tonteria com qualsevol altra però pot se divertit... les vacances tenen això.

Mostra amb retoc de Photoshop:
Mostra sense retocar:
PETIT TUTORIAL:
Temps aproximat de creació del personatge: 15min.
ENVIA'NS EL TEU AVATAR A premianencs@gmail.com
ELS ESPEREM!

Etiquetes de comentaris: , , ,


Del.icio.us Meneame

TRES TREBALLS DE LACAJANEGRA Produccions AL 2n MEMORIMAGE

Enguany el Festival Europeu de Cinema i Televisió MEMORIMAGE (Films d'avui amb imatges d'ahir) celebra la seva 2a edició en la que tres dels quatre treballs enviats per LACAJANEGRA Produccions, han estat seleccionats.
El capítol "El tren i l'estació" inclòs a la 2a part del documental "La Mirada dels premianencs (Passat, present i futur de Premià de Mar)", el videoclip del tema "electrosweetmytochöndria" dels amics (lo:muêso) i el micro documental "Golf a Melilla" passen a la Secció Oficial. Així doncs, al novembre, tornarem a anar a Reus ja que l'any passat ja vam visitar el Festival amb el capítol "El Cinema", de la 1a Part de la nostra trilogia documental. Visca!

Etiquetes de comentaris: ,


Del.icio.us Meneame

1.8.07

ADÉU A DUES MIRADES GENIALS

Ingmar Bergman (4.7.1918 - 30.7.2007)
Michelangelo Antonioni (29.9.1912-30.7.07)


Fragment inicial de "PERSONA" de BERGMAN

Trailer de "BLOW-UP" d'ANTONIONI

Etiquetes de comentaris: ,


Del.icio.us Meneame