<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20522487\x26blogName\x3dLA+MIRADA+DELS+PREMIANENCS+Vlog+de+l\x27...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://lamiradadelspremianencs.blogspot.com/\x26vt\x3d2961464284777427987', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="//www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24"></a><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="//www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15"></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15"></a><a href="//www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15"></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="envideo.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='envideo.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 20049413;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 20049413;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

20.7.07

EL NOU SINGLE DELS (lo:muêso)

Ja el tenim! Per fi podem gaudir dels dos nous temes dels amics i premianencs (lo:muêso). Està clar que milloren a cada tema nou que fan i, es clar, si ja ens agradaven, ara encara ens agraden més.
A banda els hi hem d'agrair el fet que posem quelcom de nou al nostre tocata que, menys els fans intransmutables del vinil (va pels Stereo2), molts només hi posem aquells discos d'abans de l'arribada del CD i l'MP3 i només de tant en tant.

Així doncs el single de 7", compartit amb els britànics Father of a Boon, inclou els magnífics "Falconetti Person" i "Gafasvalvulie" i el podeu comprar a la seva discogràfica Aloud Music Ltd, al mòdic preu de 5€ (ara han eliminat les despeses d'enviament, així que surt a 5€ pelats).

Pots escoltar el tema "Falconetti Person" aquí mateix però recordeu que escoltar (lo:muêso) és fer poble i fer poble és per país i fer país és... bé, per cadascú, suposo que quelcom diferent.


Si el que vols és veure'ls en directe, toquen amb els Antònia Font i Berri Txarrak el divendres 27 de juliol, a l'escenari del final del Passeig del Callao, dins el programa Les Santes, la Festa Major de Mataró.

Etiquetes de comentaris: , , ,


Del.icio.us Meneame

18.7.07

LA PUTA QUE LEÍA JACK KEROUAC de la Susanna Hernàndez

Amb aquest títol tant contundent, l'escriptora premianenca Susanna Hernàndez ja ens dona pistes de la força de la seva primera novel·la, que el divendres 27 de juliol a les 20.30h presentarà a la Llibreria Proa.
Juntament amb el mataroní pinedenc Albert Lladó, que presentarà el seu llibre de relats "Podemos estar contentos", la Susanna ens parlarà del com i el perquè de "La Puta que leía Jack Kerouac". El llibre explica la història de Roxy, una dona que no sap de límits ni de subtileses, que estima i odia de la mateixa manera i amb la mateixa ràbia amb que viu desprecia a qui no estima o no s'atreveix a estimar-la. Es tracta de la història d'un odi que neix de l'amor i que acaba esdevenint en passió.
La Susanna Hernández ha estat guardonada amb nombrosos premis entre els quals destaquen el premi Valderrama de novel.la curta, el premi Mujeres de Santa Cruz de Tenerife en relats o el premi Contradicction. No us ho podeu perdre.

Llegeix
AQUÍ una entrevista a la Susanna ( en .pdf, pàgina 5).
Llegeix
AQUÍ la crítica d'en Martí Rosselló .

"La Puta que leía Jack Kerouac" està editat per LesRained i el podeu comprar a Proa o directament a l'editorial al preu de 15,10€.

Etiquetes de comentaris: , ,


Del.icio.us Meneame

15.7.07

IGNASI LÓPEZ: TALENT I IRONIA

Ja us informàvem fa un temps de l'interessant treball de l'amic Ignasi López i la seva visió del món que ens envolta, mitjançant la fotografia.
Actualment retrata, juntament amb el fotògraf madrileny Carlos Albalá, (...) la metamorfosi de l'entorn periurbà (...) dins el projecte NOSTÀLGIA PERIURBANA.
Mentre l'
Ignasi fotografia els canvis que pateixen Barcelona i la seva àrea d'influència en Carlos fa el mateix a Madrid i rodalies.
Podeu gaudir de tota la serie de fotos a la web de Roscoe Project, un espai pensat per la fotografia d'autor.
Que ningú no s'espanti. El text "PREMIÀ DE MAR CITY", que apareix pintat al mur del port en construcció, és fet a sobre de la postal amb bolígraf i la ironia que caracteritza al seu autor. Genial!

Etiquetes de comentaris: , ,


Del.icio.us Meneame

10.7.07

Ep, que això s'ha acabat!

Tal i com vàrem prometre pengem alguns dels vídeos que hem fet, des de LACAJANEGRA Produccions, per aquesta Festa Major.
La NIT DE COLLES, fou tot un èxit de participació i xafardeig, amb dotze colles participants i un munt d'espectadors. Presentaven els cracks de la comunicació local "Els Homes del Klan", els organitzadors no paraven de córrer perquè tot estigués a punt, contaven amb un jurat de luxe, els vídeos il·lustratius de cada prova eren molt divertits (modèstia a part) i els guanyadors, Els Corsaris de Premià, van fer un mural que et deixava amb la boca oberta.
Foto de Ràdio Premià de Mar
Què cal dir dels ja consolidats Premis de la Ràdio? Els presentadors van ser la Lola Busquets de Ràdio Premià de Mar i el guionista Pep Bras i comptaven amb quatre vídeos de suport audiovisual fets pels "mendalerendas": en un fèiem història dels premis i n'explicàvem la dinàmica, un altre servia d'homenatge al desaparegut Jaume Batlle i un parell més eren per veure les Iniciatives i els Premianencs nominats aquesta tercer edició.
Enguany el premi Eixample 80 al premianenc de l'any se l'ha endut la Pepita Pla, la "mestressa del Casc Antic" i el Sant Pau 13, a la millor iniciativa de l'any, els incansables lluitadors de la Plataforma Cívica Camí Ral.
Menció especial mereix el comentari d'en Rafel Anguera al rebre el guardó on denunciava, amb tota la raó del món, l'inexistent ressò mediàtic que se'n fa de les exigències dels membres de la Plataforma i dels ciutadans que fem força amb ells tallant la N-II el dia set de cada mes.
Aquesta manca de seguiment informatiu (només van venir mitjans al primer tall, després de la mort de l'Alcalde) fa palès el que ja tenim més que sabut: el que pot generar debats i polèmiques que no interessen als poderosos, no és ni serà mai noticia. Una vergonya.

Tornant a la Festa Major i als vídeos, hem optat per no penjar els del desembarcament ja que servien de suport pel muntatge escènic i quedarien absolutament fora de lloc. Ens sap greu pel Martí (ho sento company) però molts de vosaltres ja els vàreu veure el dia D a l'hora H.

Aquest any hem tingut a casa nostra una petita convidada d'honor que volia viure la Festa, la Marta, la nostra neboda.
Això d'anar amb nens és meravellós, fantàstic, màgic, fabulós però moooolt cansat.
Els papes i les mames que no us perdeu cap activitat infantil (i com ja sabeu se'n fan moltíssimes) mereixeu un premi.
Ara estimats amics només ens queda esperar (i col·laborar tothom qui ho desitgi) a la Festa Major de l'any vinent, on el pirata Omar i els seus bàrbars tornaran a ocupar el poble i ho faran per dotzena vegada. Tots ens hem quedat una mica tristos però penseu que l'Ester té més motius d'enyor que nosaltres.

Visca el nostre patró Sant Cristòfol!
Visca la comissió de Pirates i Premianencs!
Visca la Marta i LACAJANEGRA Produccions!

Vídeo d'Inici de la Gala dels Premis de la Ràdio

Vídeo d'homenatge a en Jaume Batlle

Vídeo de les Iniciatives nominades

Vídeo dels premianencs nominats

Vídeo de La Nit de Colles


Etiquetes de comentaris: , , , ,


Del.icio.us Meneame

9.7.07

Recomanació: EL MAR ÉS EL CAMÍ


De la mà d'en Joan Sol, que aquest any s'acomiada de la coordinació del desembarcament pirata després de set anys de feina intensa, neix el seu blog El Mar és el Camí, on parla de la seva passió: el mar.

Així doncs, el també membre de l'Associació d'Estudis Marítims Bellamar, ens convida a conèixer la cultura marítima tal i com ell la viu, la estudia i la sent. Navegueu (mai millor dit) pel seu interessantíssim blog!

Etiquetes de comentaris: , , ,


Del.icio.us Meneame

6.7.07

La Festa Major i LaCajaNegra Produccions

Comença la Festa Major i LaCajaNegra hi col·labora amb els vídeos que podreu veure avui, al desembarcament pirata, demà a la gala d'entrega dels Premis de la Ràdio i el dilluns a la Nit de Colles. Passada la festa, prometem penjar-los a la web.
MOLT BONA FESTA MAJOR A TOTHOM!
NIT DE COLLES

Etiquetes de comentaris: , ,


Del.icio.us Meneame